Skip to main content

Partneri

Stradini_logo_LAT_horiz-RGB.png

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no populārākajām universitātēm Latvijā ar vīziju par modernu, prestižu universitāti, kas atzīta Eiropā un pasaulē, un par savu galveno vērtību atzīst cilvēku. Tās misija ir sagatavot augsti kvalificētu pētniecisko personālu, atbalstīt sasniegumus zinātnē un efektīvu tehnoloģiju pārnesi, lai veicinātu inovācijas un kāpinātu RSU globālo konkurētspēju. Tā piedāvā intensību akadēmisko un profesionālo universitātes izglītību, kā arī pētniecības iespējas tādos laukos kā  medicīna, veselība un sociālā aprūpe, pedagogija, sociālās un dabazzinātnes.

Medijpratības izpēte šajā universitātē attīstās Komunikācijas fakultātes paspārnē kā intensīva izpētes darba par mediju sistēmām, kritisko lasīšanu un jauno mediju lietošanas paradumiem rezultāts. Tagad tas ir arī viens no svarīgākajiem virzieniem katedras pētnieku interešu lokā.  

vilniaus_universitatas.PNG

Viļņas Universitāte ir vecākā universitāte Baltijas valstīs. Tā dibināta 1579. gadā un šodien ir cieši iesaistīta Eiropas zinātnes un kultūras dzīvē, balstoties konceptā par klasisku un universitāti, kas apvieno studijas un pētniecību. 

VU Komunikācijas fakultāte dibināta 1991. gadā un ir lielākais komunikācijas un informācijas jomas pētnieciskais centrs Lietuvā. Fakultāte ir atzīta nacionālo komunikācijas un informācijas zinātnes ekspertu bāze, kas kā daļa no plašāka starptautiska tīkla pamanāmi starptautiskos pētniecības notikumos, redakciju padomēs, pētnieciskajos projektos.  

universitet_wroslavski.PNG

Vroclavas Universitāte ir eiropeiska, pasaulei atvērta augstākās izglītības iestāde, kas vēlas sadarboties ar citām universitātēm un institūcijām, kai veidotos kā zinātnes, intelektuālās un kultūras dzīves centrs. Viens no galvenajiem mērķiem ir sagatavot studentus dzīvei un darbam multikulturālā kopienā un informācijas sabiedrībā. Sociālās komunikācijas un žurnālistikas nodaļa ir daļa no VU Politikas zinātnes institūta. Pētnieku komanda regulāri sadarbojas ar nacionālajiem un ārvalstu pētnieciskajiem centriem un iesaistās starpvalstu pētniecības projektos. Politikas zinātņu institūts akcentē to, ka tā izglītības piedāvājums balstās mūsdienu pasaules pieprasījumā un modernās mācību pieejās. 

university_tartu_0.PNG

Tartu Universitāte, ir Igaunijas vadošais pētījumu un studiju centrs. Tās uzdevums ir saglabāt igauņu kultūru un attīstīt valsts reputāciju ar pētniecību un augstākās izglītības piedāvājumu. TU pieder pie 1,2 % labākajām pasaules augstskolām. Kā Igaunijas nacionālā augstskola TU uzsver starptautiskās sadarbības un partnerības nepieciešamību ar respektablām pētnieciskajām universitātēm visā pasaulē. Ievērojamais pētnieciskais potenciāls pierādās faktā, ka Tartu Universitāte ir uzaicināta pievienoties Koimbras grupai (Coimbra Group) – prestižajam atzīto pētniecisko universitāšu klubam.

Vairāk

nordicom.jpg

Nordicom ir Ziemeļvalstu mediju pētījumu centrs Gēteborgas universitātē, ko atbalsta Ziemeļvalstu ministru padome. Ārpus satistikas apkopojumam par Ziemeļvalstu medijiem, Nordicom publicē arī akadēmiskās grāmatas mediju un komunikācijas pētījumu jomā un veido divus zinātniskos recenzētos žurnālus – Nordicom Review un Nordic Journal of Media Studies. Nordicom ir arī bāze profesionālajam tīklam NordMedia Network, kas ir digitāla platforma Ziemeļvalstu un Ziemeļvalstu orientācijas pētnieku kopienai, kas četru gadu desmitu laikā izaugusi  NordMedia konferencēs.

LETA_logo.jpg

LETA ir nacionālā informācijas aģentūra, kas veido uzticamu saturu un piedāvā personalizātus pakalpojumus profeionālajiem informācijas lietotājiem. LETA ir viena no invatīvākajām mediju aģentūrām Baltijā un Eiropā, kas piedāvājusi unikālus zinātniskos un tehniskos risinājumus tādās jomās kā satura atlase, rediģēšana un citu satura pakalpojumu attīstīšana. LETA arī cieši sadarbojas ar Baltijas Ziņu aģentūru (BNS) Igaunijā un Lietuvā, kā arī ar Polijas ziņu aģentūru PAP, foto ziņu aģentūru SCANPIX un citām Eiropas un globālajām informācijas aģentūrām, lai piedāvātu partneriem informāciju par notikumiem, kas notiek ārpus Latvijas. 
 

nll_logo.png

LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA (LNB) tika dibināta 1919. gadā latviešu nacionālās literatūras kolekcijas glabāšanai un ilgtermiņa pieejas nodrošināšanai. LNB kolekcijā (4,5 miljoni vienību) ir dažādu virzienu zināšanu bāze, pamatā specializējoties sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem ir pieeja arī īpašajām kolekcijām – retumiem, manuskriptiem, kartēm, mūzikas pierakstiem un ierakstiem, grafiskajām publikācijām, periodiskajiem un efemērajiem medijiem. Šobrīd lielākā daļa bibliotēkas aktivitāšu un notikumu ir tendēti augstākās izglītības atbalstam un mūžizglītībai.